Gebruiksvoorwaarden

Dalton is een platform van Dalton Distribution, een project van Fonk vzw, een Belgische vzw. Het gebruik van Dalton is onderworpen aan deze bepaalde gebruikersvoorwaarden, bepaald door Dalton Distribution (Fonk vzw).

Op het gebruik van www.dalton.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

LIDMAATSCHAP VAN DALTON

Dalton is een VOD-platform (video on demand) dat filmliefhebbers toegang geeft tot films die via een internetverbinding bekeken (gestreamd) kunnen worden. Gebruikers kunnen kiezen tussen een abonnementsformule (SVOD) of betalen per film (TVOD).  

De films uit het aanbod 'ZED vanuit je zetel' en 'DOCVILLE Online' maken geen deel uit van het reguliere aanbod van Dalton.be en zijn dus niet inbegrepen in het SVOD aanbod. Deze films kunnen aangekocht worden aan 4, 6 of 8 euro en zijn enkel beschikbaar voor TVOD.

Als gebruiker van Dalton moet je beschikken over een internetconnectie en een Dalton compatibel apparaat. Je bent zelf verantwoordelijk voor de internetkosten en -data. Om je lidmaatschap correct te kunnen betalen dien je in het bezit te zijn van een recente, geaccepteerde betalingsmethode.

Dalton is er voor iedereen woonachtig in België. Over de landsgrenzen heen kunnen de Dalton titels niet bekeken worden. Als lid van Dalton moet je minimaal achttien jaar zijn. Minderjarigen mogen enkel gebruik maken van Dalton onder toezicht van een volwassene. De abonnee van Dalton is diegene die het Dalton account heeft aangemaakt. Dit is de persoon wiens betalingsmethode en lidmaatschapskosten worden afgeschreven. Je bent als abonnee zelf verantwoordelijk voor je account. De persoonlijke gegevens (betalingsmethode, wachtwoord) mogen door de abonnee niet worden doorgegeven of bekend gemaakt worden. De abonnee is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens.

Dalton verstuurt elektronische communicatie over je account en lidmaatschap, naar het e-mailadres dat je bij registratie ingaf. Dit moet een geldig en werkend e-mailadres zijn.

HET AANBOD OP DALTON

Alle publicaties (films, series, beeldmateriaal) op deze website zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle films op Dalton en de content die je kijkt zijn enkel bestemd voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Tijdens je abonnement op Dalton verleent Dalton Distribution jou een beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare mogelijkheid om de Dalton content te bekijken. Je stemt ermee in om Dalton niet te gebruiken voor openbare vertoningen. Je stemt er als gebruiker van Dalton mee in om de content en informatie van het volledige platform niet te archiveren, verveelvoudigen, distribueren, wijzigen, uit te voeren, publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleiden werken (zowel inhoudelijk als vormelijk) te maken.

Je stemt er mee om de content bescherming van Dalton niet te omzeilen, te verwijderen, wijzigen, deactiveren, te beperken of hinderen of geen geautomatiseerde middelen te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de content of service van Dalton. Daarnaast stem je ermee in om geen materiaal te uploaden, te plaatsen, te mailen of op een andere manier te versturen of over te brengen aan derden.

Dalton Distribution update regelmatig en naar eigen inzicht en mogelijkheden haar titels op Dalton. De films op Dalton worden in de best mogelijke beeld- en geluidcondities opgenomen op het platform. De beeld- en geluidskwaliteit van de content op Dalton kan verschillen per apparaat en valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Dalton kan niet aansprakelijk gesteld worden voor geluid- en beeldervaringen.

BETALINGSMETHODEN & FACTURATIE

MAANDELIJKS LIDMAATSCHAP | Je geeft Dalton de toestemming om maandelijks je lidmaatschapskosten voor de komende maand af te schrijven via je betalingsmethode. Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht. Je abonnement wordt maandelijks automatisch voortgezet, je kan ten alle tijden je abonnement opzeggen en dit voor de maandelijkse facturatiedatum. Als een betaling niet kan worden uitgevoerd door het verlopen van een vervaldatum, een ontoereikend saldo of een andere reden en je betalingswijze niet wordt gewijzigd, kunnen we ten alle tijde je abonnement stopzetten of onderbreken totdat de betalingsmethode wordt aangepast. Je blijft verantwoordelijk voor de bedragen die we niet hebben kunnen overmaken. Je kan ten alle tijden je betalingsgegevens aanpassen.

OPZEGGING | Je kan je abonnement op Dalton te allen tijden opzeggen. Nadat je hebt opgezegd kan je tot het einde van de ‘maand’ (gerekend vanaf de facturatiedatum) blijvend gebruik maken van Dalton.

TERUGBETALINGEN | Op terugbetalings- of tegoedvragen wordt in geen enkel geval ingegaan.

WIJZIGING IN PRIJS & FORMULE | Dalton is vrij om abonnementsformules en prijzen naar eigen inzicht aan te passen. De toepassing ervan wordt pas ingevoerd na kennisgeving aan haar leden. Dalton staat zicht toe je gebruik van de service tijdelijk of definitief te beëindigen als deze gebruikersvoorwaarden niet nageleefd of gerespecteerd worden, als de gebruikersvoorwaarden geschonden worden of als Dalton op illegale of frauduleuze wijze wordt gebruikt.

ONDERSTEUNING & COMMUNICATIE 

Hulp nodig bij je account, of een vraag voor Dalton? Vermeld zeker je mailadres. Dalton communiceert uitsluitend in elektronische vorm. Dalton probeert binnen de twee werkdagen antwoord te bieden op je vragen. Dalton verstuurt je elektronische communicatie over je account en lidmaatschap, naar het mailadres dat je bij registratie ingaf. Dit moet een geldig en werkend mailadres zijn.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn bepaald door Dalton Distribution (Fonk vzw).
Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. (Laat aangepast: 22/03/2020).