not available

This content is not available in your region. 

Dernière formalité

Henry gaat heen op zijn sterfbed. Hij verwacht dat hij naar de hemel zal gaan. Tot Walburge verschijnt, de engel die verantwoordelijk is voor de administratieve post-mortem procedure. Zij wil Henry eerst 100 jaar naar het vagevuur sturen, waar hij het helemaal niet mee eens is. Zal hij erin slagen de engel van gedachte te doe veranderen of is hij gedoemd voor de komende 100 jaar?